På svenska

Oy Hypoglossus Ab erbjuder talterapitjänster i Satakunta, arbetshandledning längs med västkusten och på distans samt importerar oralmotoriska hjälpmedel främst från USA. Jenny Harmsen (talterapeut och arbetshandledare) jobbar på svenska, finska och engelska för Hypoglossus.

Våra talterapitjänster

Vi jobbar med barn, unga och vuxna i Satakunta främst på finska. Vid intresse och behov kan talterapi erbjudas på svenska på distans, t.ex. intensiv afasirehabilitering eller röstträning för Parkinsons sjukdom enligt SpeakOut eller LSVT -metoderna.

Vad är arbetshandledning?

”Det är bättre att fundera en timme tillsammans än att slösa bort en dag på onödigt jobb.”

I arbetshandledningen reflekterar vi över frågor som berör arbetslivet och hur man upprätthåller ett gott flyt och välbefinnande i arbetet. Vi erbjuder: Individuell arbetshandledning, grupphandledning, arbetshandledning för chefer, kortkonsultationer á 60min t.ex. för företagare, som inte känner ett behov för en lång handledningsprocess. Arbetshandledningen kan ske på mottagningen i Björneborg, hos klienten längs västkusten Åbo-Karleby och på distans i hela Finland.

”Jag tycker att det bästa med arbetshandledningen är att man under en bestämd tid får reflektera över olika situationer, klienter, samarbetsförhållanden mm. som man stöter på i arbetslivet. Oftast kommer man själv fram till lösningen som t.ex. kan vara ett konkret tillvägagångssätt med någon klient eller ändring av ens egna förhållning till någonting. Ibland upplever jag att arbetshandledarens frågor är störande, eftersom det då är jag som måste tänka och producera i stället för att få lösningen serverad på ett fat. Samtidigt ger det en enorm tillfredställelse när jag löser knutarna i mina tankar genom att prata och får uppleva en aha-upplevelse i stil med ”just det, så här skall jag göra, jag visste väl att jag kan det här” Jenny Harmsen

I arbetshandledningen utgår vi alltid från det personen eller gruppen vill prata om. Ibland kan vi bestämma ett visst tema och då kan jag som arbetshandledare planera uppgifter eller övningar som hjälper personen eller gruppen att bearbeta ämnet. Arbetshandledningen fungerar bra både på distans och på plats. På distans måste man ibland ha mera tålamod och överseende med tekniska strul, men i övrigt har jag fått bra feedback för distansträffarna.

Behöver du, ditt team eller din grupp arbetshandledning? Ta gärna kontakt så kan vi se om jag kan hjälpa till. Oftast inleder jag arbetshandledningen med tre ”övningsträffar” då vi tillsammans utreder behoven och ser om vårt samarbete fungerar så att vi kan komma överens om en längre arbetshandledningsprocess. 050 585 5555 eller info at hypoglossus punkt fi.