Työnohjaus

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä sekä työssä syntyneiden kokemusten jäsentämistä.  Työnohjauksessa jaetaan työssä syntyneitä kokemuksia ja ajatuksia, joita tutkitaan ja jäsennetään monista eri näkökulmista. Työnohjaus on ennen kaikkea oppimistapahtuma. Tavoitteena on tulla tietoiseksi omasta tavasta tehdä työtä, pohtia sitä yhdessä työnohjaajan kanssa sekä saada uusia ajatuksia ja sen myötä kehittyä ammatillisesti. Toisin sanoen tavoitteena on esimerkiksi muutos omassa ajattelu -tai suhtautumistavassa työhön.

Työnohjausprosessin alussa kartoitetaan yksilön/ryhmän/työyhteisön tarpeita, laaditaan tavoitteet työnohjaukselle ja tehdään kirjallinen sopimus. Työnohjaus kestää tavallisesti 60 – 90min ja toteutuu 3-4 viikon välein. Mitä pidempi sopimuskausi, sitä enemmän muutoksia voidaan saada aikaiseksi. Tapaamisten tiheys ja sopimuksen kesto räätälöidään toki asiakkaan toiveiden mukaisesti. Aluksi suosin 1-3 kerran koeohjauksia, minkä jälkeen voidaan tehdä pidempi sopimus.

Työnohjausta käytetään esimerkiksi työhyvinvoinnin lisäämiseen, ilmapiirin parantamiseen, asiakastapauksien käsittelyyn, perustehtävän läpikäymiseen tai uudelleenmäärittelyyn, työmotivaation ylläpitämiseen, työurien pidentämiseen, työtyytyväisyyden lisäämisen, konfliktitilanteiden ohjaamiseen, pelisääntöjen määrittelyyn, johtamisen apuna ja johtajan apuna, esimies-alaistaitojen kehittämiseen, kuppikuntaisuuden vähentämiseen, itsen etsimiseen urapoluilla. Työnohjausta voi käyttää yritys tai yksityishenkilö, ryhmässä tai yksin,  työhön liittyvien asioiden luottamukselliseen kehittämiseen.