Yritys

Oy Hypoglossus Ab

Hypoglossus tuottaa puheterapiapalveluita Porissa, Satakunnassa. Yritys on perustettu vuonna 2005. Puheterapiasta vastaa Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) laillistama puheterapeutti, Jenny Harmsen, FM, jolla on laaja alan syventävä koulutus. Hän toimii myös kouluttajana ja luennoitsijana. Palvelukielinä toimivat suomi, ruotsi ja englanti. Yrityksessä työskentelevät myös puheterapeutit Akuliina Ylitalo, Inari Aarola ja Jutta Joki. Tiloissamme vierailee ja työskentelee myös pihakoira Selma.

Puheterapiapalveluihin kuuluvat yksilöpuheterapian lisäksi oraalimotoriikan kuntoutusapuvälineiden maahantuonti, myynti ja koulutukset. Tuotteisiin voit tutustua tuotteet-sivuilla. Kaikki tuotteet on testattu käytännön työssä. Lisätietoja tuotteista voit tiedustella Jenny Harmsenilta.

Oraalimotoriikan kuntoutusvälineisiin liittyviä koulutuksia toteutetaan koulutuksen tilaajan toiveiden mukaisesti. Jenny on kouluttanut terveydenhuollon ammattilaisia mm. seuraavilla osa-alueilla nielemisvaikeudet, kommunikoinnin tukeminen ja äänihäiriöt.

Mikäli sinulla on kysyttävää puheterapiasta, välineistä tai koulutuksista ota rohkeasti yhteyttä. Du kan även skicka förfrågningar på svenska. You can also send queries in english.

Hypoglossus puheterapeuttien koulutus ja ammatillinen tausta

Koulutus
Jenny Harmsen
on valmistunut filosofian maisteriksi ja saanut pätevyyden toimia puheterapeuttina 2002.

Työkokemus

 • Talterapeut, språkliga bedömningar och terapi för barn, Borgå stad 2002
 • Puheterapeutti, aikuisneurologisten asiakkaiden arviointi ja kuntoutus, Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus 2003
 • Puheterapeutti, lasten kielellisten toimintojen arviointi ja kuntoutus, Joensuun kaupunki 2004
 • Puheterapeutti, aikuisneurologisten asiakkaiden arviointi ja kuntoutus, Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus 2004-2005
 • Johtava puheterapeutti, aikuisneurologisten asiakkaiden arviointi, kuntoutus ja esimiestehtävät, Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus 2006-2011
 • Puheterapeutti, sairaalan aikuisneurologisten asiakkaiden arviointi ja kuntoutus, Satakunnan keskussairaala 2012
 • Puheterapeutti, aikuisneurologisten asiakkaiden arviointi ja kuntoutus, Porin kaupunki 2013 -2014
 • Vastaava puheterapeutti, aikuisneurologisten asiakkaiden ja lasten puheterapeuttinen kuntoutus sekä esimiestehtävät, Validia kuntoutus Pori 2015
 • Puheterapeutti ja toimitusjohtaja, aikuisneurologisten asiakkaiden ja lasten puheterapeuttinen kuntoutus, Oy Hypoglossus Ab 2016 –

Tärkeimmät jatko-opinnot ja käytössä olevat menetelmät:
Jenny Harmsen syventää säännöllisesti ammattitaitoaan laaja-alaisella koulutuksella. Hän kouluttaa myös muita ja on toiminut luennoitsijoina Turun yliopiston ja Åbo Akademin puheterapeuttien koulutusohjelmissa. Alla listaus tärkeimmistä koulutuksista:

Afasian kuntoutus:

 • Supported Conversation for Adults with Aphasia, 2001, 2008, 2009, 2017
 • Modak 2019
 • UCLH Aphasia Therapy courses 2022

Nielemisen kuntoutus:

 • Vitalstim+ sähköstimulaatio 2004, 2014, 2015, 2016, 2023
 • McNeill Dysphagia Treatment Program 2012, 2016
 • Deep Pharyngeal Neurostimulation 2004

Parkinson potilaiden äänen kuntoutus:

 • Lee Silverman voice Treatment 2008, 2024
 • SpeakOut 2019, 2024

Syömistoimintojen kuntoutus:

 • Feeding Therapy – a sensory motor approach 2015,
 • SOS – Sequential Oral Sensory Feeding Program 2016, 2019
 • SOS – Mentorship Course 2024
 • Integrated Treatment of Feeding, Speech, and Mouth Function in Pediatrics 2017
 • The Get Permission Approach to Mealtime Challenges 2017

Oraalimotoriikan kuntoutus:

 • Myofunktionaalisen terapian perusteet 2020
 • Face Former kuntoutus 2017
 • Prompt introduction 2017, Bridging 2018
 • Oral Placement Therapy 1 2008
 • Oral Placement therapy 2 2013
 • Apraxia 2014
 • Diplomkurs i oralmotorik 2006

Muut:

 • Kinesioteippaus 2015, 2016
 • Laajat esimiestyön opinnot 2008, 2010, 2012
 • Työnohjaaja, STOry 2019-2021
 • Puheen ymmärtämisen häiriöt puheterapiassa 2022
 • Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö 2022 – 2023

Akuliina Ylitalo

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta ja saanut laillistuksen vuonna 2016. Teen Hypoglossuksella työtä kaksi päivää viikossa, toiset kaksi päivää työskentelen Hyvinvointialueella, Erityispoliklinikalla kehitysvammapalveluissa.

Kiinnostuksen kohteitani kuntoutustyössä ovat puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot, sananlöytämisen ja puhemotoriikan kuntoutus sekä monikielisten henkilöiden kuntoutus.

Lisäkoulutukset

 • Toiminnanohjaus terapiassa 2024
 • Ohjaaminen sekä muutosmotivaation herättely terapiatyössä, 2023
 • Leikkisyysteoria ja kielenkäyttötaidot lasten terapiassa 2023
 • Lasten syömisen häiriöiden kuntoutus puheterapiassa, 2023
 • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa 2022
 • Kyberturvallisuus työpaikalla, 2022
 • Etäpuheterapiaa!, 2020
 • OIVA-ohjaaja, 2018
 • ICF-koulutus, 2018
 • PECS 1 ja 2, 2017, 2018
 • Kasvojen alueen kinesioteippaus, 2018
 • Boardmaker-työpaja, 2017
 • Voimauttava vuorovaikutus autismin kirjon henkilön kanssa, 2016
 • Talking Mats, 2016
 • Vanhempien voimavarakeskeinen ohjaus ja neuvonta, 2015

 

Inari Aarola

Olen valmistunut puheterapeutiksi keväällä 2021 ja sen jälkeen olen työskennellyt pääosin eri-ikäisten lasten kanssa kuntouttavana puheterapeuttina. Lasten kanssa työskentely on minulle erityisen lähellä sydäntä, ja olenkin terapeuttina helposti innostuva, leikkisä ja minulle tärkeintä on nähdä lapsissa oppimisen ilo.

Minulle on kertynyt työkokemusta esimerkiksi puhemotoriikan haasteiden, kielellisten häiriöiden ja vuorovaikutuksen pulmien kuntouttamisesta. Kommunikoinnin tukeminen kaikissa muodoissaan (esim. puhe, kuvat, viittomat jne.) on minulle tärkeää. Vastaanotolleni ovatkin tervetulleita kaikenlaiset ja kaikin tavoin kommunikoivat lapset!

Lisäkoulutukset

Encouraging Communication and Language from Autistic Children and Others with Minimal Verbal Abilities 2024

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus osa 1 ja 2 2024

Iloa ja osallisuutta – leikkisyysteoria ja kielenkäyttötaidot lasten terapiassa 2023

Pivotal Response Reaction (PRT) 2023

Oral Placement Therapy 1 2022

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla 2022

Kommunikaation kolmio ja kulmakivet 2021

 

Jutta Joki

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2018 Turun yliopistosta. Minulla on eniten työkokemusta lasten kanssa työskentelystä, ja pääasiassa olen tavannut alle kouluikäisiä lapsia. Tyypillisiä asiakasryhmiäni ovat lapset, joilla on kielihäiriö sekä pienet, vielä vähän puhuvat lapset. Olen kuntouttanut paljon myös epäselvää puhetta sekä laajasti erilaisia äännevirheitä. Koen juuri äänteellisen kuntoutuksen olevan itselleni mieluisinta. Olen työskennellyt myös muutamien autististen ja kehitysvammaisten lasten kanssa.

Lasten kanssa toteutettavassa puheterapiassa tulee keksiä lasta motivoivia harjoituskeinoja. Pidän erilaisten pelien pelaamisesta ja usein minulla onkin jokin peli mukana terapiatilanteessa. Käytän lisäksi tarvittaessa kuvia ja tukiviittomia puheeni rinnalla, koska ne tukevat lasta ymmärtämään puhetta paremmin. Koen olevani terapeuttina kannustava, innostava ja aidosti kiinnostunut toimimaan asiakkaani parhaaksi.

Lisäkoulutukset

Assessment and Treatment of Childhood Apraxia of Speech: Practical and Clinical Application of DTTC for severe CAS 2023

Kommunikaation kolmio ja kulmakivet  2020

Oral Placement Therapy 1 -koulutus 2019

Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin 2018

Viittomakielen tulkki  2013

 

Tanskalais-ruotsalainen pihakoira Selma

Selma on syntynyt toukokuussa 2021. Hän on erittäin ihmisrakas, tykkää tehdä pieniä tehtäviä, saada nameja ja rakastaa maha-rapsutuksia. Kun tulet koira-avusteiseen puheterapiaan pese ensin kädet ja tervehdi sitten Selmaa menemällä kyykkyyn ja antamalla hänen haistella sinua. Mikäli Selma hakeutuu petiinsä hänen täytyy saada olla siellä itsekseen lepäämässä. Koira-avusteisen puheterapian jälkeen pese kädet.

ELÄIMET TOIMITILOISSA

– Henkilökunnan tiloissa käynyt eläimiä
– Vastaanottotiloissa käynyt eläimiä
– Avustajakoirat sallittu