Puheterapia

Mitä puheterapia on?

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä, lievittää ja poistaa esim. kielellisten taitojen, kommunikaation, äänen ja nielemisen häiriöitä. Puheterapiassa edistetään kokonaisvaltaista puhe- ja kommunikaatiokykyä.

Lasten puheterapiassa meidän fokus on puhemotorisessa, kommunikoinnin ja syömisen kuntoutuksessa. Taitavien terapeuttiemme viitekehyksenä käytämme OPT, Prompt, PECS ja SOS- menetelmiä. Olemme myös hurahtaneet Kipinäkeskuksen Roihusten materiaaleihin, joita käytämme aktiivisesti.

Aikuisten tavallisimpia syitä puheterapiaan ovat:

  • Aivoverenkiertohäiriön aiheuttama kielellis-kognitiivinen häiriö (afasia)
  • Puheen epäselvyys (dysartria)
  • Nielemisen vaikeus (dysfagia)
  • Traumaattisten aivovaurioiden jälkitilat
  • Etenevät sairaudet

Oraalimotoriikan ja nielemisen kuntoutuksessa meillä on käytössä IOPI-laite ja VitalStim+ NMES-sähköstimulaatiolaitteisto. Lisäksi käytämme luonnollisesti erilaisia oraalimotoriikan harjoitusapuvälineitä, joita tuomme maahan. Afasiaterapiassa toimimme SCA-viitekehyksen mukaan.

Puheterapia on tavoitteellista kuntoutusta

Puheterapian tavoitteet laaditaan kuntoutussuunnitelmaa mukaillen yhdessä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa. Lähipiiriin kuuluvien ihmisten perehdyttäminen ja opastaminen terapiassa olevan henkilön kommunikoinnin tukemisessa on erityisen tärkeää ja edistää yleensä kuntoutumista. Kannustuksella ja terapiaprosessiin osallistumisella on todettu olevan positiivisia vaikutuksia. Säännöllinen kotiharjoittelu edistää merkittävästi tavoitteiden toteutumista.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valviran) laillistamina puheterapeutteina Hypoglossuksessa toimivat Jenny Harmsen,  Akuliina Ylitalo, Inari Aarola ja Jutta Joki. Hypoglossuksen vastaanotto on Porin keskustassa. Puheterapiaa voidaan toteuttaa asiakkaan kotona, päiväkodissa, koulussa ja laitoksissa. Säännöllisen puheterapian lisäksi toteutetaan myös kielellisten toimintojen ja nielemisen arviointeja.