Puheterapia

Mitä puheterapia on?

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä, lievittää ja poistaa esim. kielellisten taitojen, kommunikaation, äänen ja nielemisen häiriöitä. Puheterapiassa edistetään kokonaisvaltaista puhe- ja kommunikaatiokykyä. Aikuisten tavallisimpia syitä puheterapiaan ovat:

  • Aivoverenkiertohäiriön aiheuttama kielellis-kognitiivinen häiriö (afasia)
  • Puheen epäselvyys (dysartria)
  • Nielemisen vaikeus (dysfagia)
  • Traumaattisten aivovaurioiden jälkitilat
  • Etenevät sairaudet

Puheterapia on tavoitteellista kuntoutusta

Puheterapian tavoitteet laaditaan kuntoutussuunnitelmaa mukaillen yhdessä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa. Lähipiiriin kuuluvien ihmisten perehdyttäminen ja opastaminen terapiassa olevan henkilön kommunikoinnin tukemisessa on erityisen tärkeää ja edistää yleensä kuntoutumista. Kannustuksella ja terapiaprosessiin osallistumisella on todettu olevan positiivisia vaikutuksia. Säännöllinen kotiharjoittelu edistää merkittävästi tavoitteiden toteutumista.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valviran) laillistamina puheterapeutteina Hypoglossuksessa toimivat Jenny Harmsen ja Akuliina Ylitalo. Hypoglossuksen vastaanotto on Porin keskustassa. Puheterapiaa voidaan toteuttaa asiakkaan kotona, päiväkodissa, koulussa ja laitoksissa. Säännöllisen puheterapian lisäksi toteutetaan myös kielellisten toimintojen ja nielemisen arviointeja.